Windows 7

Bild 1.

Här trycker du på en valfri tangent för att starta installationen med skiva.

Bild 2.

När filerna är klara kommer Windows att starta om omgående, därefter kommer installationsprogrammet för Windows att starta igen.

Bild 3.

Windows startas efter att inläsningen av systemfilerna.


Bild 4.

Här väljer du vilket språk som ska installeras. Det går bra att lägga till språk senare i Windows update. Manuell ändring av språket. Gör följande: Start/Kontrollpanelen/ Nationella inställningar och Språkinställningar. I fliken Administra inställningar/ Ändra systemspråk.


Bild 5.

Nu kommer det uppe en ruta där det står ”Installera nu”. Därefter kommer installationen att starta.

Bild 6.

Nu startas installationsprogrammet. 


Bild 7.

Nu kommer det att visa en ruta som innehåller Licensavtavtal. Läs igenom och markera kryssrutan att du accepterar avtalet och tryck på Nästa.

Bild 8.

Nu kommer du till den del av installationen som är viktig.

Gör följande steg:

1.Tryck på ”Anpassad” (Avancerat)".

Det andra valet är enbart för uppgradering av befintlig windows system.

Bild 9.

Partitionering: I denna ruta kan du välja om du ska skapa en partition/disk, eller att dela upp hårddisken i flera partitioner/diskar. Och därefter välja vilken disk eller partition som Windows ska installeras på.

Klicka på knappen Enhetsalternativ (avancerat) så får du tillgång till en rad användbara verktyg för att uppdatera, läs in drivrutiner, ta bort, utöka, formatera och skapa nya partitioner/diskar.
Som till exempel följande:

 • Ta bort: Tar bort befintlig partition/disk.
 • Formatera: Formatera befintlig information.
 • Ny: Här kan du skapa en partition/disk, med valfri storlek i (kB). Det går bra att skapa flera partitioner på hårddisken. Du kan välja att ha Windows på en partition/disk och  Musik/Bilder på en annan partition/disk.
 • Utöka: Här kan du utöka en partition/disk för att få den större.
  OBS: detta gäller om du har valt att markera partition/disk.
 • Läs in drivrutin Om din dator har en avancerad hårddiskstyrenhet, exempelvis en RAID-styrenhetkan. Klicka på knappen "Läs in drivrutiner" för att lägga till. Letar rätt på drivrutinsfilerna på en CD, DVD eller ett USB-pinne. 
  I nästa dialogruta väljer du vilken drivrutin som ska läsas in och klickar på Nästa. Återvänd därefter till installationsprogrammet för att forsätta Windows installationen. 

  

Bild 10.

Nu är det dags att installera Windows, om du är klar med partitonerna och drivrutinerna. 

Tryck på knappen Nästa.

Nu startar Installationsprogrammet för Windows 7, 
filer kopieras och installeras på den partitonen som du valde.

Bild 11.

Windows statusmeddelande "Uppdateringar installeras...

Bild 12.

Nu kommer datorn att starts om efter ha läst in filerna till systemet.


Bild 13.

Nu startar windows igen efter omstarten.


Bild 14.

Tjänster kommer nu att läsas in.

Bild 15.

Nu visas meddelandet: "Installationsprogrammet uppdaterar registerinställningar"
dvs uppdaterar registernycklar. 


Bild 16.

Windows statusmeddelande Installationen slutförs" 


Bild 17.

Datorn kan kommer att startas om igen efter att dennna del är klar. 

Bild 18.

Nu startas Windows återigen.
 


Bild 19.

 Efter om starten kommer följande meddelande upp 
”Datorn förbereder för användning första gången”.


Bild 20.

Nu slutför Windows installationen – läser in maskinvara och inställningar för enheter.

"Videoprestanda kommer nu att kontrolleras".

Bild 21.

Nu ska du ange dator- och användarnamn och trycka på Nästa.

Bild 22.

I nästa steg ska du välja ett Windows lösenord och gärna ett lösenordstråd som är blandad med små, stora bokstäver och siffor. Det går bra att hoppa över detta steg och sätta ett lösenord senare. 

Bild 23.


Här anger du produktnyckeln till Windows som står på fodralet.

Bild 24.

Inställningar för uppdatering av Windows. 

Välj ” Använd rekommenderade inställningar” .
Det innebär att Windows kommer att se till att ditt system är skyddad med en brandvägg.


Bild 25.

Kontrollera att datum och tid går rätt.


Bild 26.

Nu är det dags konfigurera nätverket. 
Anslut till ett nätverk trådlöst eller med direkt kabel.


Det går bra att hoppa över detta steg och konfigurera nätverket senare. 

Bild 27.


Har du ett trådlöst nätverk och som är skyddad.
Måste du ange ”säkerhetsnyckeln”. Skriv in lösenordet som du har till ditt nätverk.

Bild 28.

I nästa steg ska du välja vilket nätverk du tillhör, det finns olika alternativ för detta.

Läs igenom noggrannt och markera vilket av alternativen som passar in för ditt nätverk.


Bild 29.

Datorn kommer sedan att ansluta sig till det nätverk du har valt.

Bild 30.

Du kommer att få en fråga om du vill ansluta dig till ett "hemmanätverk"
med detta kan du dela Bilder/Musik/Filmer m.m mellan datorerna i ditt eget nätverk.

Om du väljer detta, följ instruktionerna som kommer. Eller hoppa över detta steg.

Det går att konfiugera ett hemma nätverk senare.

Bild 31.

Därefter kommer inställningarna att slutföras.


Bild 32.

 Logga nu nu in med ditt Windows lösenord om du angav något.

Bild 33.

Nu visas välkomsskärmen. Windows kommer att förbereda skrivbordet för första gången.

Bild 34.

 Nu är installationen av Windows klar.


Bild 35.

Skrivbordet visas.

Bild 36.


Efter att ha installerat Windows är det dags att lägga in de befintliga drivrutinerna.
Det kan göras på två sätt:

 1. Om du har en skiva sedan innan, är det bara och sätta in och installera.
 2. Gå till tillverkarens hemsida och ladda ner drivrutiner för just din dator.
 3. Uppdatera Windows med update. Kontrollpanelen / Windows Update.


1 2 3 4 5

Copyright 2014.Response | All rights reserved Programguiden |